Категории раздела
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Мои статьи

Звіт директора ДНЗ “МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ” Потєряєва І.Л. (частина І)

У своїй роботі директор ліцею керується Конституцією України, Законами України «Про працю», «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», Рішеннями Верховної Ради України, Постановами Кабінету Міністрів України, Статутом, Колективним договором ліцею, Наказами Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та іншими нормативно-правовими документами.

Підводячи підсумки роботи за період 2009-2014 років, слід відзначити, що в ліцеї нормальна стабільна обстановка, навчально-виховна робота ведеться на рівні державних стандартів якості освіти. Повністю виконуються навчальні плани і програми з первинної підготовки, перепідготовки та курсової підготовки кадрів робітничих професій для залізничного транспорту згідно ліцензії Серія АЕ №285409 від 08.11.2013 року і свідоцтва про атестацію Серія РД №000292 від 15.04.2008 року.

І. Забезпечення навчально-виробничого і навчально-виховного процесу.

1.1.Професійно-практична підготовка в ліцеї здійснюється шляхом тісного зв’язку з теоретичною підготовкою на основі міжпредметних зв’язків; проведення протягом року викладачами та майстрами виробничого навчання тижнів професійного направлення (вагонного, локомотивного, та станційного господарства), створення та робота комп’ютерних лабораторій на основі розроблених та введених в експлуатацію комп’ютерних програм.

Протягом року учням створювалися належні умови для практичного вивчення нової техніки, прогресивної технології шляхом співробітництва з технічними відділами підприємств-замовників, шляхом придбання нової навчальної літератури «Пасажирський рухомий склад магістральних залізниць України» для вивчення введених в 2012 році в експлуатацію нових поїздів «Шкода», «Хюндай», нових вагонів будівництва Крюковського вагонобудівного заводу, також шляхом придбання нових комп’ютерних програм.

Удосконалюється планування виробничої діяльності навчальних груп з урахуванням навчальних програм, фонду робочого часу,  росту кваліфікації та продуктивності праці учнів, розроблені майстрами виробничого навчання навчальні норми часу в залежності від місяців навчання.

Систематично ведеться робота щодо дотримання норм наукової організації праці та охорони праці.

Майстрами виробничого навчання разом з робітниками технічних відділів підприємств-замовників розроблені та затверджені керівниками підприємств переліки пробних кваліфікаційних робіт, переліки навчально-виробничих робіт згідно програм виробничого навчання, графіки пересування учнів на навчальних місцях, навчально-виробничих ділянках згідно навчальних планів.

Для виконання кваліфікаційних робіт підготовлено матеріали, заготовки, інструменти, також готували матеріали і оновлювали інструмент для виконання учнями операційних тем у наступному навчальному році, ведеться реконструкція зварювальних майстерень.

На базі слюсарних майстерень у червні місяці організовано та проведено конкурс професійної майстерності «Кращий слюсар».

  Через відсутністість центру стажування майстрів виробничого навчання та викладачів професійно-теоретичної підготовки стажування організовується та проводиться на підприємствах-замовниках без відриву від виробництва.

1.2. Теоретична підготовка спланована і проводилася у відповідності з планами на навчальний рік.

Згідно планування проведена  така робота:

 1. Виконання навчальних планів і програм.
 2. Удосконалення навчальних програм з предметів професійно-теоретичної підготовки з метою міжпредметних зв’язків та недопущення дублювання.
 3. Зв'язок теоретичного навчання з виробничим навчанням, виробничою практикою, розробка завдань, тестів, вправ з професійною спрямованістю, виробничо-проблемних ситуацій.
 4. Виконання лабораторних, практичних робіт, навчальних екскурсій і т.ін. згідно вимог навчальних програм.
 5. Розробка тестів для письмових екзаменаційних робіт, директорських контрольних робіт, контрольних робіт за шкільний курс навчання.
 6. Організація самоосвіти педпрацівників, вивчення методичних  рекомендацій, Наказів НМЦ ПТО, Міністерства освіти і науки України з питань удосконалення навчально-виховного процесу та мовної політики.
 7. Взаємовідвідування педпрацівниками уроків теоретичного та виробничого навчання з метою впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничому процесі.
 8. Використання інноваційних технологій з метою підвищення ефективності:
 • навчально-виробничого процесу;
 • використання навчального часу на уроках;
 • активізація розумової діяльності учнів;
 • методики використання ТСО;
 • програмного навчання;
 • НОТ у навчально-виховному процесі.
 1. Вивчення передового педагогічного досвіду.
 2. Співпраця з редакцією газети «Обрій».
 3. Робота над новою методичною темою: «Запровадження у навчально- виробничий процес педагогіки толерантності як запоруки побудови демократичного, стабільного, заможного громадянського суспільства з використанням інноваційних технологій».
 4. Аналіз викладання предметів математики, зарубіжної літератури, іноземної мови, хімії, географії, біології і т.ін.
 5. КМО предметів, уроків, позакласних заходів.
 6. Проведення іспитів, ДПА, консультацій, додаткових занять, обладнання у навчальних кабінетах куточків підготовки до іспитів і ДПА, робота предметних гуртків.
 7. Проведення відкритих уроків, майстер-класів.
 8. Участь педпрацівників в обласних науково-методичних семінарах.
 9. Участь учнів у обласних олімпіадах, конкурсах і т.ін.
 10. Проведення предметних тижнів, випуск методичних бюлетенів.
 11. Надання методичної допомоги молодим фахівцям, наставництво.
 12. Постійний моніторинг якості знань з метою підвищення ефективності навчального процесу.
 13. Атестація та підвищення кваліфікації педпрацівників.

Виховна робота.

Соціально-економічне перетворення, які відбуваються сьогодні в нашій державі, відбиваються на умовах і процесі виховання і навчання майбутніх працівників. Перед педагогами постає завдання підготовки дітей до життя у вільному суспільстві, хаотичному, нестабільному, де необхідно боротися за виживання. Саме це враховує педагогічний колектив ліцею.

1.3. Виховна робота в ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ» протягом 2009 – 2014 навчальних років велася згідно річного плану виховної роботи та плану додаткових заходів. Колектив прагнув сформувати у молоді високі моральні цінності, властиві українському народу, встановити гуманні взаємини між усіма членами педагогічного та учнівського колективів.

За допомогою тематичних виховних годин та позакласних заходів, намагалися запобігти негативному впливу на свідомість учнів інформації, яка містить елементи жорстокості, насильства. Продовжували пропагувати здоровий спосіб життя, намагалися довести, що пияцтво, тютюн, наркотики не лише завдають шкоди здоров’ю, але й руйнують життя, кар’єру, спустошують душу. Особливу увагу звертали на виховання патріотизму, толерантності, вміння спілкуватися, адже всім відомо, що комунікабельна людина досягає в житті набагато більше успіхів, ніж суперпрофесіонал, який не володіє мистецтвом спілкування.

Виховна робота здійснювалась відповідно до Положення про виховну роботу в ДНЗ «МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ПЛЗТ», велику допомогу надавали батьківські комітети (груп, ліцею, гуртожитку), Рада профілактики, Рада учнівського самоврядування, Рада гуртожитку, МО класних керівників, учнівська профспілка.

Виховна робота велася за такими напрямками:

 • духовно-моральне виховання;
 • патріотичне виховання;
 • превентивне виховання;
 • технічно-трудове виховання;
 • художньо-естетичне виховання;
 • формування навичок здорового способу життя;
 • спортивно-масова робота;
 • організація профорієнтації;
 • соціальний захист учнів;
 • робота з батьками.
 1. Нормативні документи: Закон України «Про освіту», Закон України «Про професійно-технічну освіту», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про охорону здоров’я», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Конституція України, Декларація прав дитини, Конвенція ООН про права дитини, Сімейний кодекс України, Кримінальний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 року № 882 «Питання стипендіального забезпечення», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 року № 165 «Деякі питання стипендіального забезпечення», Наказ Міністерства освіти і науки України № 257 від 16.04.2002 року «Про затвердження орієнтовного положення про організацію і проведення виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України», Наказ Міністерства освіти і науки України № 434 від 06.09.2000 року «Про затвердження Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти», Комплексна програма профілактики злочинів, Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепція превентивного виховання дітей та молоді, Закон України «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту та соціальний захист населення», Комплексна програма профілактики запобіганню поширенню алкоголізму, наркоманії, токсикоманії та СНІДу серед населення регіону.
 2. Аналіз контингенту учнів

  навчальний рік

  контингент

  сироти

  чорнобильці

  малозабезпечені

  багатодітні

  напівсироти

  проживаючи у гуртожитку

  проживаючи на квартирах

  2009-2010

  469

  15

  3

  6

  25

  51

  150

  103

  2010-2011

  470

  18

  4

  13

  19

  47

  150

  108

  2011-2012

  501

  18

  4

  3

  27

  48

  142

  104

  2012-2013

  407

  12

  6

  4

  32

  53

  142

  93

  2013-2014

  404

  6

  5

  -

  29

  54

  150

  44

 3. Робота з учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Основним нормативно-правовим документом соціального захисту дітей цієї категорії  є Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту і матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування». Крім виплат, передбачених чинним законодавством (стипендія, харчування, щорічна матеріальна допомога, допомога на придбання літератури, м’який інвентар, грошова компенсація на одяг, взуття при випуску, при працевлаштуванні, їх вітають з Днем Святого Миколая, з Новим роком (подарунки за рахунок профспілки), надаємо матеріальну допомогу на проїзд додому на час канікул, матеріальну допомогу на оплату навчання в Центрі довузівської підготовки, двічі на рік вони проходять медогляд, застраховані від нещасного випадку, з метою профілактики захворювань забезпечуються медикаментами. У 2010 році всі оздоровлені на базі «Юність», у 2011 році – на базі відпочинку «Меліоратор» (Кирилівка), у 2013 році – всі повнолітні, отримали матеріальну допомогу на оздоровлення. З учнями цієї категорії працює психолог з метою адаптації їх до самостійного життя.
 4. Робота з учнями, що мешкають у гуртожитку. Гуртожиток потужною спроможністю 150 місць орендуємо у Мелітопольської міської ради. Побутові умови задовільні. За останні три роки для гуртожитку придбали копіювальну техніку, ноутбук, теле- та відеоапаратуру, фотоапарат, мобільний телефон, пральну машину-автомат. Це дало змогу поліпшити побут учнів. Виховну роботу в гуртожитку забезпечують три вихователі, психолог, постійно відвідують учнів керівники груп, адміністрація. В гуртожитку працюють секції шашок та шахів, настільний теніс, гурток прикладного мистецтва «Зроби сам», психолог веде заняття за програмою «Рівний-рівному». Проходять спортивні змагання з шахів, шашок, волейболу, футболу, тенісу, проводяться бесіди про шкоду паління, вживання алкоголю, наркотиків. Учні переглянули й обговорили відеофільми «Нарконон», «Антіалкоголь», «АнтиСНІД», «Торгівля людьми». Вихователі та психолог проводять тематичні вечори, дискотеки, Дні іменинника, вечір знайомств, бесіди, зустрічі з працівниками різних установ та інше.

 5. Робота гуртків, клубів, об’єднань, спортивних секцій. Працює 8 спортивних секцій, духовий оркестр, танцювальна студія «Світанок», театр «МасКа», гурток «Юнкор», що охоплює 193 учня. Збірні команди беруть участь у всіх змаганнях міської та обласної спартакіади. У 2010-2011 навчальному році збірні команди юнаків посіли призові місця з усіх видів спорту як у міській, так і в обласній спартакіаді; у 2012-2013 навчальному році збірні команди юнаків і дівчат теж брали участь у змаганнях з міні-футболу, волейболу, стрітболу, шахів, шашок та настільного тенісу, де юнаки посіли загальне перше місце, дівчата – загальне друге місце. «МасКа» брала участь в 4 Всеукраїнському фестивалі «Маски Мельпомени»  і отримала Диплом «Надія фестивалю», кубок фестивалю й подарунок. Сьогодні театр співпрацює зі школою мистецтв, готує вистави для учнів та школярів, посідає призові місця в обласних заходах художньої самодіяльності. Духовий оркестр теж бере участь у ліцейних, міських, обласних заходах. Учасники гуртка «Юнкор» посідали призові місця в конкурсі «Нащадки переможців».

 6. Робота щодо профілактики правопорушень. Учнів, схильних до правопорушень, беремо на облік, закріплюємо за ними громадських вихователів, з ними працює психолог. На цих учнів заведені картки, в яких фіксується проведена з ними робота. Керівники та старости груп здійснюють контроль за відвідуванням учнями занять, щомісяця в останній четвер працює рада з профілактики правопорушень, ведуться заняття за програмою «Рівний-рівному» . Проводяться бесіди, виховні години та вистави на правову тематику, профілактику шкідливих звичок, організовуємо зустрічі з працівниками наркодиспансеру, кримінальної міліції, виконавчої, соціальної служб, інспектором Служби у справах дітей. Складено і затверджено план спільної роботи з ними.

 7. Робота з обдарованою молоддю. До талановитих дітей відносимо учасників духового оркестру, акторів театру «МасКа», танцювальної студії «Світанок» - ці таланти відкрив наш колектив. Колектив розвиває їхні творчі здібності: залучає до участі в позакласних заходах, конкурсних програмах. У ліцеї працює довузівський Центр з підготовки до здачі ЗНО та вступу до вищих навчальних закладів.

 8. Досягнення учнів (Стипендіати). Підвищену стипендію отримали : Кабахідзе О.Г., Молодих А.С., Сосновська Д.О., Самофалов В.В., Тончак А.В., Абліцев К.М., Усачов О.С. Обласними стипендіатами стали Тончак А.В., Самофалов В.В., Бакшанський С.Ю.

 9. Організація та діяльність учнівського самоврядування. Учнівське самоврядування допомагає залучати учнів до гурткової роботи, веде змагання між групами, організовує допомогу ветеранам, надає допомогу у проведенні всіх заходів. Самоврядування постійно бере участь у акціях «Серце до серця», «Щастя на крилах», у цьому році взяло участь у акції «Реконструкціії Меморіального комплексу «Вотан» - Так!». У 2011 році провели благодійний марафон збирання коштів на лікування учениці нашого ліцею. Щороку бере участь у акції «За чисте довкілля», в цьому році стали ініціаторами акції «Я зроблю Мелітополь чистим». Наші проекти «Скринька добрих справ» три роки посідають перші місця.

 10. Робота з батьківським комітетом (спільні заходи). Розробили Положення про Благодійний рахунок, Положення громадського благодійного фонду, щороку складається план роботи батьківського комітету. Спільно з батьківськими комітетами груп, ліцею поліпшуємо матеріально-технічну базу ліцею, побутові   умови учнів, що проживають у гуртожитку, відвідували учнів, що проживають на приватних квартирах. Крім того, батьків залучаємо до участі в роботі ради з профілактики правопорушень, проведення позакласних заходів.

Категория: Мои статьи | Добавил: МПЛЗТ (20.05.2014)
Просмотров: 329 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MPLZT© 2018